Κλάδος Ιατρικού Εξοπλισμού-Ειδών τελευταίες 7 ημέρες

έως 60,5 χιλ. €
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 1) ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΔΕΚΑ (10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ (CPV:33192130-2)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 75.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, 2) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(CPV:50421000-2): ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.500,00€ (750,00€/ ΚΛΙΝΗ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(CPV:50421000-2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 52.500,00€ (5.250,00€/ΚΛΙΝΗ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ο ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste