Κλάδος Ιατρικού Εξοπλισμού-Ειδών τελευταίες 7 ημέρες

έως 3,6 χιλ. €
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, ήτοι α) 100 τεμάχια αντισηπτικά-απολυμαντικά gel χεριών όγκου 400 έως 500 ml, β) 60 συσκευασίες των 50τεμ. η κάθε συσκευασία χειρουργικές μάσκες, γ) 50 συσκευασίες των 100 έως 150 τεμ. η κάθε συσκευασία γάντια νιτριλίου, δ) 100 συσκευασίες οινοπνεύματος 70 βαθμών όγκου 210 έως 330 ml, ε) 10 τεμάχια θερμομέτρων υπέρυθρων ακτινών, και στ) 20 τεμάχια ολόσωμες φόρμες προστασίας, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών της Δ/νσης Αστυνομίας Καρδίτσας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών αυτής, στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste