Κλάδος Ιατρικού Εξοπλισμού-Ειδών τελευταίες 40 ημέρες

842 διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 86,1 χιλ. EUR
Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

55.20 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘEIΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 106.718,90 € (με Φ.Π.Α.), ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΑ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2020-2021

έως 1,3 εκατ. EUR
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ _ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ32

έως 1,3 εκατ. EUR
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ9

έως 1,3 εκατ. EUR
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΑ1.

έως 19,5 χιλ. EUR
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. 5086/21-01-2021, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ : 21PROC008039841 και ΑΔΑ: ΩΑΔ5469Β7Θ-6ΩΔΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της ΟΜΑΔΑΣ Α (Αναλώσιμα Μοριακής Μικροβιολογίας) για τις ανάγκες του Έργου: «UniquELT - Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα» στο πλαίσιο της Δράσης ΕΛΙΔΕΚ «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», Αριθμός Έργου: 423 με κωδικό ΦΚ 81214 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογία

έως 1,3 εκατ. EUR
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16904/17-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste