Κλάδος Ιατρικού Εξοπλισμού-Ειδών τελευταίες 7 ημέρες

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Περίληψη διακήρυξης του υπ΄αριθμ. 03/20 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας στο πλαίσιο του υποέργου Νο 4 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση τη με αρ. πρωτ. 1400/03.03.2020 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5049000, ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 2019ΣΕ34510055)

Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste