Κλάδος Γεωργικά Προϊόντα τελευταίες 7 ημέρες

Δείτε αναλυτικότερα

έως 2,8 εκατ. €
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.215.768,83€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

έως 320,4 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3152/22-2-2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 320.437,00 € Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 365.439,34€ Κριτήριο κατακύρωσης: Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4 & 5: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Για τις ομάδες 6,7,8,9, 10 & 11 : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). (τα είδη αναλύονται στον πίνακα ειδών).

έως 2,4 εκατ. €
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ/MIS 5029802, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.383.800,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (2.731.798,00€ ΜΕ ΦΠΑ)

Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste