Κλάδος Εμπορία Πετρελαιοειδών τελευταίες 40 ημέρες

108 διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 19,5 χιλ. EUR
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. 5086/21-01-2021, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ : 21PROC008039841 και ΑΔΑ: ΩΑΔ5469Β7Θ-6ΩΔΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της ΟΜΑΔΑΣ Α (Αναλώσιμα Μοριακής Μικροβιολογίας) για τις ανάγκες του Έργου: «UniquELT - Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα» στο πλαίσιο της Δράσης ΕΛΙΔΕΚ «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», Αριθμός Έργου: 423 με κωδικό ΦΚ 81214 που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογία

Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste