Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 59,6 χιλ. €
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Απόφαση σχετικά με την αναγκαιότητα της διενέργειας του διαγωνισμού για την μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ σε ημερήσιες εκδρομές, πρωινούς – απογευματινούς περιπάτους, μπάνια, θέατρα, μουσεία κ.λπ. για ένα έτος με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους € 73.950,14 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με οδηγό, για την μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ σε ημερήσιες εκδρομές, πρωινούς – απογευματινούς περιπάτους, μπάνια, θέατρα, μουσεία κ.λπ. για ένα έτος, σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 10.6413.0001 «Μεταφορά μελών Κ.ΑΠ.Η.», του επικυρωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ., τον ορισμό επιτροπής, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste