Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 230 289,9 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 180 185,1 χιλ.
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 102 96,8 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 74 36,0 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 16 841,1 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 15
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 11 213,7 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 9 89,6 χιλ.
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 8 538,7 χιλ.
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 8 289,4 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 7 28,7 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 7 237,8 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 7 199,9 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 6
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 6 335,4 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 39,2 χιλ.
33192160-1 Φορεία 6 41,5 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 6
85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες 5
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 5 411,3 χιλ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 5 19,4 χιλ.
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 5 33,9 χιλ.
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 5 287,9 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 4
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 4 3,8 χιλ.
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 4 160,8 χιλ.
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 4
33182100-0 Απινιδωτής 4
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4 22,6 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 4 2,2 χιλ.
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 4
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 3
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 3
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 3 17,9 χιλ.
31643100-6 Γραμμικοί επιταχυντές 3
33141310-6 Σύριγγες 3
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 3 4,5 χιλ.
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 3
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 3 28,7 χιλ.
63712000-3 Βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών 3 41,9 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 3
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 3 236,0 χιλ.
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 3
24111900-4 Οξυγόνο 3 87,1 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 2 20,0 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 4,1 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste