Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 82 62,1 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 59 35,3 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 34 157,3 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 34
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 31
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 30
33141110-4 Επίδεσμοι 23
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 18
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 17 69,1 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 16
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 16 26,5 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 14
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 14 77,1 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 10 105,2 χιλ.
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 8 139,3 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 8 10,0 χιλ.
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 8 15,1 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 7
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 7 89,8 χιλ.
33693000-4 Άλλα θεραπευτικά προϊόντα 7 21,9 χιλ.
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 7 106,2 χιλ.
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 7 945
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 6
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 6 31,4 χιλ.
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 5 63,8 χιλ.
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 5
30192700-8 Γραφική ύλη 5 85,6 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 5 34,2 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 4 40,9 χιλ.
38545000-7 Συσκευές ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης αερίων 4
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 4
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 3
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 3
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3 6,5 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 831,7 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 3 40,8 χιλ.
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3 60,7 χιλ.
33141615-4 Σάκοι για ούρα 3 7,0 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 2 234,4 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 2 1,9 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 2 206,4 χιλ.
15981000-8 Μεταλλικό νερό 2
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2 27,7 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 2
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1 989
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste