Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 58
33141200-2 Καθετήρες 40 20,5 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 38
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 20
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 20 13,1 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 19
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 19
33141110-4 Επίδεσμοι 17 3,0 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 15
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 14
30192110-5 Μελάνια 10 55,7 χιλ.
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 10
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 9 69,1 χιλ.
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 9 70,0 χιλ.
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 8
22820000-4 Έντυπα 7 32,8 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 7 4,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 6 46,0 χιλ.
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 6 139,3 χιλ.
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 6 21,7 χιλ.
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 6
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 6
38545000-7 Συσκευές ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης αερίων 5
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 4
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 4
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4 16,1 χιλ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 4
33141114-2 Ιατρική γάζα 3 1,0 χιλ.
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 3 1,9 χιλ.
33693000-4 Άλλα θεραπευτικά προϊόντα 3 1,9 χιλ.
33141615-4 Σάκοι για ούρα 3 3,0 χιλ.
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 3 17,4 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 831,7 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 2
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 2
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 2
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 2
33692300-0 Εντερικές τροφές 2 231,3 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 2 20,8 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας 1 14,4 χιλ.
33124200-7 Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 403,2 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste