Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 48,8 χιλ. €
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 1. ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0.014'' ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ Μ-COAT , 2. ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ,ΤΥΠΥ Μ-COAT, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ SOFT, Ο.35΄΄ ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ ,180-260ΕΚ , 3. ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,5,6,7,8,9,10-11FR ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ ,ΜΗΚΟΥΣ 11CM ΠΕΡΙΠΟΥ,ΑΠΟ TEFLON , 4. ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ Μ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ,ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ , με αρ. διακ. 110Π/19, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.670,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του ΠΑΓΝΗ.

έως 123,9 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/15, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 68747 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, με την υπ’ αριθμ. 314/30-08-2019 απόφαση Διοικητή του ΠΑ.Γ.N.H. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», λόγω κατάθεσης της υπ’ αριθμ. : [ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1062/26-08-2019], προσφυγής της εταιρείας «HIPPOKRATIS A.E.» και έως την έκδοση αποφάσεως επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ και του χρόνου κατάθεσής της, αναστέλλει τη διαγωνιστική διαδικασία του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων, (τακτικού) Δημόσιου Διαγωνισμού του ΠΠΥΥ 2015, CPV 33141114-2, προμήθειας «Ιατρική γάζα» για τις ανάγκες του ΠαΓ.Ν.Η, με αρ. διακ. 39/15, ημερομηνία διενέργειας από μετάθεση 01-10-2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 139.999,99€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ

έως 60,0 χιλ. €
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 47 8,9 εκατ.
09100000-0 Καύσιμα 17 1,0 εκατ.
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 14 2,3 εκατ.
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 11 920,7 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 9 652,6 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 8 622,3 χιλ.
33182100-0 Απινιδωτής 8 768,6 χιλ.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 7 547,0 χιλ.
30197320-5 Συρραπτικά 7 400,2 χιλ.
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 5 126,2 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 5 516,8 χιλ.
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 4 530,8 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 4 980,0 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 4 583,2 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 4 327,4 χιλ.
03221270-9 Αγγούρια 3 265,5 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3 274,2 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 492,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 3 310,5 χιλ.
33185200-2 Κοχλιακά μοσχεύματα 3 274,3 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2 96,3 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2 422,9 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 2 161,3 χιλ.
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 2 61,1 χιλ.
73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 2 88,7 χιλ.
18810000-0 Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων 2 80,2 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 58,1 χιλ.
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 2 636,6 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 279,2 χιλ.
33192160-1 Φορεία 2 80,6 χιλ.
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 2 140,3 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 2 192,7 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 265,5 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 2 120,0 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 2 120,7 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 2 58,1 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 80,6 χιλ.
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 2 221,2 χιλ.
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1 60,0 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 1 32,9 χιλ.
38434550-6 Μετρητές κυττάρων αίματος 1 201,6 χιλ.
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 1 221,8 χιλ.
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 1 64,5 χιλ.
33182240-3 Μέρη και εξαρτήματα για βηματοδότες 1 34,2 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1 145,2 χιλ.
24100000-5 Αέρια 1 362,9 χιλ.
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1 40,3 χιλ.
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 1 101,0 χιλ.
33141615-4 Σάκοι για ούρα 1 24,2 χιλ.
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 44,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste