Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4 289,2 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 2 36,3 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
03221000-6 Λαχανικά 1 184,9 χιλ.
70000000-1 Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα 1
33181300-5 Συσκευές ατομικής παρακολούθησης της αιμοδιάλυσης 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 1
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1
33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας 1
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1
48814000-7 Συστήματα ιατρικών πληροφοριών 1
30124150-0 Φίλτρα μονάδων σύντηξης 1 35,9 χιλ.
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
33141614-7 Σάκοι πλάσματος 1 249,0 χιλ.
98312000-3 Υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1
35113420-9 Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία 1
72212761-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αντιιικής προστασίας 1
71314000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
15332200-6 Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste