Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
48814000-7 Συστήματα ιατρικών πληροφοριών 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 2
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2
30124150-0 Φίλτρα μονάδων σύντηξης 2
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
31524110-9 Φωτιστικά σώματα χειρουργείου 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
33182210-4 Βηματοδότες 1
71314000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1
70000000-1 Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1 32,2 χιλ.
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
33192230-3 Τράπεζες χειρουργείου 1
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
31121100-1 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης 1
33141614-7 Σάκοι πλάσματος 1
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 1 12,0 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
34928000-8 Εξοπλισμός οδικού δικτύου 1 12,0 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1
33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας 1
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
43328000-8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1
45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου 1 9,0 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste