Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 60,0 χιλ. €
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ 12889/30-05-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV 98390000-3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV 50421000-2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 39.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 8 455,4 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 5 266,4 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 5 154,0 χιλ.
77340000-5 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων 4 172,0 χιλ.
42930000-4 Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές 3 3,6 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 79,6 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 2 120,0 χιλ.
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 2 32,3 χιλ.
39111000-3 Καθίσματα 2 9,4 χιλ.
39512100-5 Σεντόνια 2 47,4 χιλ.
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 2 104,8 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 2 28,9 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 120,0 χιλ.
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 2 22,3 χιλ.
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2 9,4 χιλ.
42943500-3 Ψύκτες με σύστημα ανακυκλοφορίας 1 40,0 χιλ.
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1 45,0 χιλ.
33192160-1 Φορεία 1
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 45,8 χιλ.
15811000-6 Προϊόντα άρτου 1 31,3 χιλ.
15542300-2 Τυρί φέτα 1 52,5 χιλ.
50300000-8 Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό 1 21,8 χιλ.
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1 39,4 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 28,2 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1 23,0 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1 45,0 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1 24,0 χιλ.
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 1 60,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 18,4 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1 57,0 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 1 38,8 χιλ.
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1 391,1 χιλ.
51700000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας 1 60,0 χιλ.
15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα 1 52,5 χιλ.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1 52,0 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 20,4 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 1 10,5 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1 32,7 χιλ.
44617100-9 Χαρτοκιβώτια 1 45,6 χιλ.
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1 445,2 χιλ.
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1 36,3 χιλ.
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1 16,8 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste