Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 6
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4 70,8 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 4
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 2 58,3 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 2 59,9 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 2 59,9 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
09100000-0 Καύσιμα 1
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1
90740000-6 Υπηρεσίες εντοπισμού και παρακολούθησης και αποκατάστασης ρυπαντών 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
22820000-4 Έντυπα 1 34,6 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
85121281-6 Οφθαλμολογικές υπηρεσίες 1
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
24111900-4 Οξυγόνο 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 55,5 χιλ.
39222120-1 Φλυτζάνια μιας χρήσης 1 38,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste