Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 5 30,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4 100,0 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 385,5 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 10,5 χιλ.
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 2 11,8 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1 5,2 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 39,2 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1 20,0 χιλ.
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 1 34,5 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 1 6,5 χιλ.
33910000-2 Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας 1 68,5 χιλ.
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1 36,3 χιλ.
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1 35,7 χιλ.
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 1 50,0 χιλ.
33121300-7 Ηλεκτρομυογράφημα 1 39,1 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1 20,0 χιλ.
09123000-7 Φυσικό αέριο 1 7,0 χιλ.
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 1 4,0 χιλ.
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 1 346,5 χιλ.
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1 14,7 χιλ.
33123210-3 Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς 1 22,8 χιλ.
33121100-5 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 1 39,1 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 75,8 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1 4,0 χιλ.
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 1 50,0 χιλ.
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1 25,0 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 4,8 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 406,4 χιλ.
42416100-6 Ανελκυστήρες 1 12,5 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 44,3 χιλ.
45331221-1 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων μερικού κλιματισμού 1 4,2 χιλ.
39340000-7 Εξοπλισμός δικτύου φυσικού αερίου 1 7,0 χιλ.
31524110-9 Φωτιστικά σώματα χειρουργείου 1 31,5 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 1 12,0 χιλ.
33185200-2 Κοχλιακά μοσχεύματα 1 52,0 χιλ.
90913200-2 Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών 1 3,3 χιλ.
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 1
45320000-6 Εργασίες μόνωσης 1 9,0 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 36,3 χιλ.
98342000-2 Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας 1 19,8 χιλ.
45331200-8 Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού 1 4,2 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste