Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 17 543,0 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 10 956,2 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 8
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 3 58,0 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 2,2 εκατ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2 76,9 χιλ.
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 56,5 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 1,6 εκατ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1 32,3 χιλ.
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 1 1,9 εκατ.
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 1 12,1 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 32,2 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1 1,6 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 139,2 χιλ.
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1 122,0 χιλ.
33182210-4 Βηματοδότες 1 22,5 χιλ.
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 1 7,5 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1 9,7 χιλ.
39111000-3 Καθίσματα 1 36,3 χιλ.
15894000-1 Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής 1 146,1 εκατ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1 152,8 χιλ.
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 1 180,0 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1 36,2 χιλ.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 1
39711130-9 Ψυγεία 1 5,0 χιλ.
90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 1 1,2 εκατ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 205,2 χιλ.
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1 7,8 χιλ.
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 1 537,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste