Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 5 60,2 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 4 64,9 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 3 19,3 χιλ.
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 2 30,0 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2 74,9 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 22,3 χιλ.
71356100-9 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου 2 110,0 χιλ.
90915000-4 Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων 2 6,0 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 4,5 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 2 62,2 χιλ.
33182100-0 Απινιδωτής 2 15,7 χιλ.
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 2 84,7 χιλ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 2 19,5 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 11,5 χιλ.
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 1 6,4 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 1 20,0 χιλ.
33772000-2 Χάρτινα είδη μιας χρήσης 1 4,0 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1 35,0 χιλ.
33186200-9 Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών 1 11,7 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1 3,3 χιλ.
66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας 1 14,0 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 1 11,7 χιλ.
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1 11,7 χιλ.
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 1 120,0 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 54,0 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 8,0 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 1 3,1 χιλ.
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 1 271,0 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 1 20,5 χιλ.
48613000-8 Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων 1 16,1 χιλ.
39711130-9 Ψυγεία 1 10,0 χιλ.
33111620-3 Κάμερες ακτίνων γάμμα 1 250,0 χιλ.
33152000-0 Κλίβανος 1 271,0 χιλ.
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 1 8,5 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1 4,0 χιλ.
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1 271,0 χιλ.
72322000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων 1 20,0 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1 5,6 χιλ.
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1 4,8 χιλ.
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1 15,0 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1 33,9 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1 12,9 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 12,1 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1 55,8 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 16,1 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 25,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 20,0 χιλ.
64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 1 18,5 χιλ.
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 1 9,7 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 1 52,9 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste