Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 7,0 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 2 120,0 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 50,0 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 2 120,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 8,2 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2 7,0 χιλ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 2 40,0 χιλ.
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 2 29,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 25,5 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 4,5 χιλ.
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 1 3,4 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1 16,1 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,0 χιλ.
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1 16,4 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 1 52,9 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1 21,6 χιλ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 1 15,4 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 20,0 χιλ.
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 1 53,6 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1 3,0 χιλ.
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 1 16,1 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 29,0 χιλ.
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1 12,0 χιλ.
33692210-2 Διαλύματα παρεντερικής διατροφής 1 53,6 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1 32,7 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 4,5 χιλ.
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1 3,0 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1 4,0 χιλ.
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 1 25,5 χιλ.
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 1 31,7 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 1 3,1 χιλ.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 1 60,0 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1 40,0 χιλ.
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 1 48,4 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 6,4 χιλ.
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 1 59,0 χιλ.
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 1 60,0 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 52,9 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 24,2 χιλ.
98370000-7 Υπηρεσίες εργολάβων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες 1 19,8 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1 8,7 χιλ.
70210000-6 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση 1
70310000-7 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 1 400
92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1 8,0 χιλ.
30199330-2 Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 25,2 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 9,6 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste