Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 3 39,5 χιλ.
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 3 48,2 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 2 58,8 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2 7,0 χιλ.
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2 9,8 χιλ.
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 7,0 χιλ.
90915000-4 Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων 2 6,0 χιλ.
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 2 30,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 8,2 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 2 62,2 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 50,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 22,3 χιλ.
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1 4,8 χιλ.
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1 15,0 χιλ.
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1 12,0 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 1 60,0 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1 33,9 χιλ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 1 15,4 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1 12,9 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 12,1 χιλ.
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 1 53,6 χιλ.
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 1 16,1 χιλ.
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 1 48,4 χιλ.
66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας 1 14,0 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 1 52,9 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1 52,2 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 16,1 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 6,4 χιλ.
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 1 59,0 χιλ.
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 1 60,0 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 52,9 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1 2,0 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 16,1 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 8,0 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 1 3,1 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 1 20,5 χιλ.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 1 60,0 χιλ.
71356100-9 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου 1 55,0 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1 4,0 χιλ.
72322000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων 1 20,0 χιλ.
98370000-7 Υπηρεσίες εργολάβων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες 1 19,8 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1 8,7 χιλ.
92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1 8,0 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1 60,0 χιλ.
33692210-2 Διαλύματα παρεντερικής διατροφής 1 53,6 χιλ.
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1 3,0 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 4,5 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste