Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 70 10,3 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 10 2,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 6
33141114-2 Ιατρική γάζα 5
33141200-2 Καθετήρες 4
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 4
33141126-9 Ράμματα 3 6,9 χιλ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 3 12,5 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 3
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 3
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 2 53,9 χιλ.
85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών 2
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 2
09100000-0 Καύσιμα 2 210,5 χιλ.
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 2
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 2
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
18424000-7 Γάντια 2
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 2 9,8 χιλ.
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 2
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 2 59,2 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
45111300-1 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης 1 20,0 χιλ.
66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 59,5 χιλ.
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1 30,4 χιλ.
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
39100000-3 Έπιπλα 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
33192330-4 Εξοπλισμός μετάγγισης 1
39713410-0 Μηχανές καθαρισμού δαπέδων 1
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
33141110-4 Επίδεσμοι 1
72224200-3 Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 80,8 χιλ.
64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές 1 5,0 χιλ.
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
33141615-4 Σάκοι για ούρα 1
33141310-6 Σύριγγες 1 33,1 χιλ.
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1 20,2 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste