Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 95 54,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 17 2,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 6
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 5 29,5 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 5 77,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 4
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 4
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 4
33141114-2 Ιατρική γάζα 3
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 3 59,2 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 3
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 3 33,8 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
30199230-1 Φάκελοι 2
45343220-1 Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων 2
85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών 2
33141126-9 Ράμματα 2 2,0 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
18424000-7 Γάντια 2
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 2
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 1
19212100-6 Υφάσματα για μαξιλάρια, στρώματα κ.λπ. 1 6,6 χιλ.
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1 26,1 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 1 5,0 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
33141615-4 Σάκοι για ούρα 1 3,0 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 1 59,2 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1 39,0 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1 33,7 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
33141322-3 Αρτηριακές βελόνες 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1 18,4 χιλ.
39512300-7 Καλύμματα στρωμάτων 1 6,6 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1 250
50760000-0 Επισκευή και συντήρηση δημόσιων αποχωρητηρίων 1
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 1
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1
72224200-3 Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων 1 12,0 χιλ.
38434550-6 Μετρητές κυττάρων αίματος 1 90

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste