Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 111 54,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 13 2,8 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 7
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 6 29,5 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 6 78,9 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 4 112,3 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 4
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 4
33141200-2 Καθετήρες 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 3 33,8 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 24,4 χιλ.
39512300-7 Καλύμματα στρωμάτων 2 11,6 χιλ.
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 2
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 113,7 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 2 2,0 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 2
33141114-2 Ιατρική γάζα 2
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
30199230-1 Φάκελοι 2
45343220-1 Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων 2
18424000-7 Γάντια 2
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 1
19212100-6 Υφάσματα για μαξιλάρια, στρώματα κ.λπ. 1 6,6 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 1
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 3,6 χιλ.
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1 26,1 χιλ.
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1 5,0 χιλ.
33182100-0 Απινιδωτής 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1 6,6 χιλ.
33192330-4 Εξοπλισμός μετάγγισης 1
18222200-3 Σύνολα ρουχισμού 1 2,3 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 38,5 χιλ.
42716000-8 Πλυντήρια ρούχων, μηχανές στεγνού καθαρισμού και στεγνωτήρια 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
14410000-8 Ορυκτό αλάτι 1
64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές 1 5,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste