Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
24100000-5 Αέρια 2
09100000-0 Καύσιμα 2
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 2
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 1
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ 1
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 1
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
33141110-4 Επίδεσμοι 1
85146000-4 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος 1
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
24931000-9 Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste