Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2 100,2 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2 9,0 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 2 34,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 360,0 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2 42,7 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 2 203,5 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1 28,6 χιλ.
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 1 181,0 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1 182,5 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 293,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 1 23,2 χιλ.
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1 11,0 χιλ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1 24,2 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 24,3 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 23,4 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1 7,8 χιλ.
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1 30,0 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 121,8 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste