Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

60 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 827 1,6 εκατ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 216 770,3 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 136 4,1 εκατ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 116 6,1 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 32 101,4 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 28 50,1 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 24 7,6 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 21 1,4 εκατ.
33182210-4 Βηματοδότες 20 183,5 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 16 61,1 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 16
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 14 3,9 εκατ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 14 39,9 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 13 49,8 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 13 48
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 13 44,9 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 12 22,2 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 12 5,2 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 11 26,8 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 10 9,7 χιλ.
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 8 132,4 χιλ.
33752000-6 Επιθέματα θηλασμού 8 11,2 χιλ.
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 8 5,2 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 8 283,9 χιλ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 7 8,2 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 7 18,1 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 7
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 7 44,7 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 7 92,1 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 6 3,4 εκατ.
33181510-0 Νεφρικό υγρό 6 27,4 χιλ.
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 6
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 6
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 5 3,2 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 5 7,5 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 5 5,2 χιλ.
30192300-4 Μελανοταινίες 5
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 4
39141300-5 Ερμάρια 4
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 4 18,3 χιλ.
31532100-5 Λυχνίες 4
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 4
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4 1,4 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 4 2,0 χιλ.
44221200-7 Πόρτες 3
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 3
14820000-5 Γυαλί 3
42122000-0 Αντλίες 3 2,4 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 3
15872400-5 Αλάτι 3 10,2 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste