Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 807 868,5 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 260 943,9 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 134 46,5 χιλ.
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 40 124,8 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 37 120,2 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 28 1,3 εκατ.
33141200-2 Καθετήρες 18 39,6 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 17 42,5 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 16 61,8 χιλ.
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 16 65,5 χιλ.
33182210-4 Βηματοδότες 16 53,8 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 15 104,3 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 13 48
30192700-8 Γραφική ύλη 11
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 11 23,0 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 11 210
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 8 223,7 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 8
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 8 450
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 8
33752000-6 Επιθέματα θηλασμού 7 6,8 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 7 281,5 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 6 13,8 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 6 18,2 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 5
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 5 5,9 εκατ.
33181510-0 Νεφρικό υγρό 5 14,2 χιλ.
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 5 3,2 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 5 574
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 5 431
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 5
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 5 22,2 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 4 60,4 χιλ.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 4 348
33141110-4 Επίδεσμοι 4 3,2 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 4 7,4 χιλ.
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 4 762
42124330-6 Μέρη αεροσυμπιεστών 4
31711140-6 Ηλεκτρόδια 4 3,6 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 4
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 3 67,5 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 3 63,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 3 5,1 εκατ.
39132000-6 Συστήματα αρχειοθέτησης 3
24322220-5 Αιθανόλη 3 2,7 χιλ.
03115110-4 Βαμβάκι 3 3,5 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 3 1,7 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 3
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 3 985,8 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste