Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 4 531,6 χιλ.
33692800-5 Διαλύματα αιμοδιύλισης 4 211,4 χιλ.
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 4 15,0 χιλ.
09132000-3 Βενζίνη 3 486,6 χιλ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 3 157,3 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3 121,0 χιλ.
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 3
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 3 193,5 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 241,9 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 3,6 χιλ.
71336000-2 Μηχανολογικές υπηρεσίες υποστήριξης 2 345,2 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 24,2 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 2 7,5 χιλ.
44161110-0 Δίκτυο διανομής αερίου 2 11,3 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 12,9 χιλ.
70331000-0 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία 2
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 413,3 χιλ.
38434550-6 Μετρητές κυττάρων αίματος 2 278,2 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 45,0 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 2 6,6 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 40,3 χιλ.
31170000-8 Μετασχηματιστές 2 25,8 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 2 45,1 χιλ.
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2 13,3 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 22,6 χιλ.
33182100-0 Απινιδωτής 1 7,3 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1 480,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 134,7 χιλ.
39831250-3 Διαλύματα έκπλυσης 1 16,6 χιλ.
64121000-0 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων πολλαπλής φύσης 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,5 χιλ.
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1 30,6 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1 59,7 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 6,5 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
33141310-6 Σύριγγες 1 16,1 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 13,6 χιλ.
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 1 7,2 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1 7,2 χιλ.
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1 5,2 χιλ.
44621210-4 Λέβητες νερού 1 16,9 χιλ.
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 1 44,4 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 1 8,0 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 2,1 χιλ.
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 1 46,8 χιλ.
39713210-8 Πλυντήρια/στεγνωτήρια 1 32,3 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 1 8,0 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 1 7,4 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste