Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 4 531,6 χιλ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 3 157,3 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 3
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 3 193,5 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3 121,0 χιλ.
33692800-5 Διαλύματα αιμοδιύλισης 3 185,4 χιλ.
09132000-3 Βενζίνη 3 486,6 χιλ.
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 3 6,0 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 3 480,0 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 2 45,1 χιλ.
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2 13,3 χιλ.
31170000-8 Μετασχηματιστές 2 25,8 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 24,2 χιλ.
44161110-0 Δίκτυο διανομής αερίου 2 11,3 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 45,0 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 2 6,6 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 40,3 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 241,9 χιλ.
38434550-6 Μετρητές κυττάρων αίματος 2 278,2 χιλ.
85146000-4 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος 2 82,3 χιλ.
71336000-2 Μηχανολογικές υπηρεσίες υποστήριξης 2 345,2 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 3,6 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2 112,9 χιλ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2 11,4 χιλ.
70331000-0 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία 2
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 413,3 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 2 125,8 χιλ.
44621210-4 Λέβητες νερού 2 33,9 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 2 13,8 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1 1,6 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
33141310-6 Σύριγγες 1 16,1 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 13,6 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 7,2 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1 7,2 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 1 6,9 χιλ.
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 1 51,3 χιλ.
39713210-8 Πλυντήρια/στεγνωτήρια 1 32,3 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 1 8,0 χιλ.
72224200-3 Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων 1 8,0 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1 20,2 χιλ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1 44,4 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1 3,6 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 10,5 χιλ.
31214100-0 Διακόπτες 1 5,2 χιλ.
24322500-2 Οινόπνευμα 1 3,3 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1 16,6 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1 61,5 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 1 8,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste