Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 2,2 εκατ. EUR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 18,0 χιλ.
09132000-3 Βενζίνη 3
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 3
64121000-0 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων πολλαπλής φύσης 2 8,6 χιλ.
33692800-5 Διαλύματα αιμοδιύλισης 2
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 2 111,6 χιλ.
85146000-4 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος 2 88,7 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 2 13,8 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 2 3,2 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 45,6 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 2 125,8 χιλ.
44621210-4 Λέβητες νερού 2 33,9 χιλ.
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2 0
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2 112,9 χιλ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2 11,4 χιλ.
71336000-2 Μηχανολογικές υπηρεσίες υποστήριξης 2 0
33124210-0 Υλικά ακτινοδιαγνωστικής 1 8,4 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1 61,5 χιλ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1 44,4 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1 3,6 χιλ.
24322500-2 Οινόπνευμα 1 3,3 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 1 2,2 εκατ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 1 58,1 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 1 8,0 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 36,3 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 1 6,6 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1 1,6 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
33141310-6 Σύριγγες 1 16,1 χιλ.
44221220-3 Θύρες πυροπροστασίας 1 11,5 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 1
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 1 7,3 χιλ.
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1 258,1 χιλ.
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 1 45,0 χιλ.
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1 12,7 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
42162000-2 Λέβητες παραγωγής ατμού 1 46,8 χιλ.
39831250-3 Διαλύματα έκπλυσης 1 26,1 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1 0

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste