Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 30,8 χιλ. €
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι: α) Ενός (1) Κεντρικού Διακομιστή με δίσκους δεδομένων υψηλών ταχυτήτων (CPV:48820000-2), β) Ενός (1) Συστήματος “FIREWALL” με αρχιτεκτονική «Υψηλής Διαθεσιμότητας» κεντρικής προστασίας και διαχείρισης απειλών διαδικτύου (CPV:32420000-3) και γ) Τριάντα Τριών (33) σημείων ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», συμπεριλαμβανομένων των νέων κτηριακών επεκτάσεων, για την υποστήριξη φορητών βιοϊατρικών και υπολογιστικών συστημάτων (CPV:32580000-2), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 38.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», από πιστώσεις του ΕΑΠ 2012-2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

έως 184,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2 12,1 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 15,0 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1 30,6 χιλ.
64120000-3 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 1 7,9 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 12,7 χιλ.
33195200-5 Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης 1 31,9 χιλ.
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 1 51,0 χιλ.
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1 31,9 χιλ.
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1 12,9 χιλ.
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1 4,0 χιλ.
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1 30,8 χιλ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 1 30,8 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 1 184,7 χιλ.
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1 30,8 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 59,4 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 31,9 χιλ.
45343210-8 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμών κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα 1 56,0 χιλ.
38412000-6 Θερμόμετρα 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 12,1 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 37,1 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 2,0 χιλ.
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1 122,3 χιλ.
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1 4,7 χιλ.
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 1 56,0 χιλ.
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1 31,9 χιλ.
31682000-0 Υλικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 1 16,1 χιλ.
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 1 31,9 χιλ.
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1 48,4 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1 7,5 χιλ.
72200000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών 1 12,5 χιλ.
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1 12,9 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste