Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 3 72,1 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 3 1,5 εκατ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 3 27,5 χιλ.
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 3 210,4 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2 87,4 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 59,3 χιλ.
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 1 725,8 χιλ.
85145000-7 Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων 1 20,0 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1 58,8 χιλ.
50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων 1 1,5 χιλ.
50312610-4 Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1 5,0 χιλ.
64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 1 403
19212000-5 Υφαντά βαμβακερά υφάσματα 1 17,7 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1 43,5 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 36,3 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 1,7 χιλ.
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1 15,0 χιλ.
32428000-9 Αναβάθμιση δικτύου 1 2,8 χιλ.
48613000-8 Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων 1 20,0 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 3,1 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 8,1 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1 43,5 χιλ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1 32,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 221,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste