Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 5
24111900-4 Οξυγόνο 3
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 3
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 3
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 2
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 2
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 2
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 2
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2
33182210-4 Βηματοδότες 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1
66110000-4 Τραπεζικές υπηρεσίες 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 1
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1
33183100-7 Ορθοπεδικά μοσχεύματα 1 15,0 χιλ.
31524110-9 Φωτιστικά σώματα χειρουργείου 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
09100000-0 Καύσιμα 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 1
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων 1
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
51700000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας 1
33141310-6 Σύριγγες 1
22820000-4 Έντυπα 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
50514200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών 1
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 1
55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste