Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 128 49,0 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 102 3,6 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 25
33141110-4 Επίδεσμοι 15
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 15
30192110-5 Μελάνια 14
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 11
33141200-2 Καθετήρες 11
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 11
85146000-4 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος 9
22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι 9
24455000-8 Απολυμαντικά 9
33141613-0 Σάκοι αίματος 8
31440000-2 Μπαταρίες 8
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 8
30192700-8 Γραφική ύλη 8
33141126-9 Ράμματα 7
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 7
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 7 15,2 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 7
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 6
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 6
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 5
31532100-5 Λυχνίες 5
31224800-0 Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων 5
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 5
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 5 114,9 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 5
22820000-4 Έντυπα 5
39831200-8 Απορρυπαντικά 5
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 5
30199230-1 Φάκελοι 4
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 4
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 4
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 4
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 4
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 4
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 4
33141114-2 Ιατρική γάζα 4
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 3
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 3
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 3
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 3
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 3
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 3

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste