Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 131 50,5 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 104 3,6 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 30
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 13
30192110-5 Μελάνια 12
33141200-2 Καθετήρες 12
33141110-4 Επίδεσμοι 12
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 11
31440000-2 Μπαταρίες 10
85146000-4 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος 9
30192700-8 Γραφική ύλη 9
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 9
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 9
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 8 15,2 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 7
39831200-8 Απορρυπαντικά 7
22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι 7
24455000-8 Απολυμαντικά 7
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 7
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 7
33141310-6 Σύριγγες 7
33141126-9 Ράμματα 6
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 5
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 5
22820000-4 Έντυπα 5
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 5
31224800-0 Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων 5
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 5
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 4
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 4
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 4 10,6 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 4
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 4
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 4
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 4
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 4
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 4
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 4
33141114-2 Ιατρική γάζα 4
33692210-2 Διαλύματα παρεντερικής διατροφής 3
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 3
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
24111900-4 Οξυγόνο 3
30199230-1 Φάκελοι 3
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 3
38428000-1 Ροόμετρα 3

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste