Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 167
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 48
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 22
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 20
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 12
30192110-5 Μελάνια 9 65,9 χιλ.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 7
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 5
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 5
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
22820000-4 Έντυπα 4 65,9 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 3
30192700-8 Γραφική ύλη 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 2 9,0 χιλ.
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 2
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 2 29,8 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 120,0 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 2 5,0 χιλ.
44111700-8 Πλακίδια 2
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2 45,0 χιλ.
31158000-8 Φορτιστές 2
39831200-8 Απορρυπαντικά 2
18424000-7 Γάντια 2
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 2 11,1 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 72,6 χιλ.
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 2
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
72224200-3 Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων 1 8,0 χιλ.
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 36,3 χιλ.
14420000-1 Θαλασσινό αλάτι 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 1
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1
24315300-8 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
15872400-5 Αλάτι 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste