Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 204
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 41
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 18
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 11
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 11
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 9
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 8
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 7
30192700-8 Γραφική ύλη 7
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 6
30192110-5 Μελάνια 6
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 5
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 5
38428000-1 Ροόμετρα 4
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 4
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
44111700-8 Πλακίδια 3
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 3
33926000-7 Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες 3
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 3 8,6 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 3
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
71356000-8 Τεχνικές υπηρεσίες 3 61,9 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
14420000-1 Θαλασσινό αλάτι 2
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 36,3 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 17,7 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 2
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 2 8,0 χιλ.
90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 2
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
50514200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών 2
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 2
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 2 19,7 χιλ.
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 2 29,8 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 120,0 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
35113420-9 Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία 1
15931200-5 Επιτραπέζιο κρασί 1
39721320-1 Στεγνωτήρες αέρα 1
14814000-0 Τεχνητός γραφίτης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste