Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

52 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 228
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 32
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 29
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 22
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 15
30192700-8 Γραφική ύλη 11
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 11
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 7
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 6
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 6
30192110-5 Μελάνια 6
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 68,1 χιλ.
38428000-1 Ροόμετρα 6
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 4
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 4
33141126-9 Ράμματα 4
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 3
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 3
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3
44176000-4 Μεμβράνες 3
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 7,2 χιλ.
33192160-1 Φορεία 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
45261213-0 Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής 2
39831200-8 Απορρυπαντικά 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι 2
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 2 8,1 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 2
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 2
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 2
39511100-8 Κουβέρτες 2
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 2 11,2 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 2
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 120,0 χιλ.
33926000-7 Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες 2
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 2 29,2 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 2
64100000-7 Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων 2 8,1 χιλ.
14420000-1 Θαλασσινό αλάτι 2
22820000-4 Έντυπα 2
44521100-9 Κλειδαριές 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
18936000-9 Υφασμάτινοι σάκοι 2

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste