Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 40 570
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 23
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 15
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 15 71,3 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 15
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 14
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 12
15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 10 480,0 χιλ.
03142500-3 Αυγά 10 480,0 χιλ.
15112100-7 Νωπά πουλερικά 10 480,0 χιλ.
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 10 480,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 10
15411200-4 Μαγειρικό λάδι 10 480,0 χιλ.
15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας 9 420,0 χιλ.
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 9 431,4 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 9 76,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 9
15551000-5 Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση 9 480,0 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 8
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 8
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 7 31,6 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 6 85,9 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 6
24455000-8 Απολυμαντικά 6
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 6 300,0 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5 2,9 χιλ.
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 5
33141114-2 Ιατρική γάζα 5
15812100-4 Είδη ζαχαροπλαστικής 5 240,0 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 4 3,8 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4 1,1 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4 8,4 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 4
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 4
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 4
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 4
33141118-0 Αποστειρωμένες κομπρέσσες 3
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 3
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 3 77,3 χιλ.
90911000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων 3 43,6 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 3
30192700-8 Γραφική ύλη 3 9,1 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 3
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 3
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 3 8,6 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3 419
33141613-0 Σάκοι αίματος 3
42514320-1 Φίλτρα αερίων 2
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 2
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 2 3,0 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste