Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33191100-6 Αποστειρωτές 4
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 4 810,7 χιλ.
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 3 26,1 χιλ.
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 3 73,4 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 3 42,5 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 3
79711000-1 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού 3 1,6 χιλ.
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 3 9,0 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2
18800000-7 Υποδήματα 2 5,9 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 41,4 χιλ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 2
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
15551300-8 Γιαούρτι 2 769,7 χιλ.
30199330-2 Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 115,5 χιλ.
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 2 20,0 χιλ.
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 33,4 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 2 60,0 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 4,0 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 2
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 2 769,7 χιλ.
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 2 19,3 χιλ.
09111200-2 Καύσιμα με βάση τον άνθρακα 2 258,9 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 163,2 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 2 24,0 χιλ.
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 2 9,1 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 2
39312000-2 Εξοπλισμός παρασκευής φαγητού 2 5,5 χιλ.
15511400-7 Ημιαποβουτυρωμένο γάλα 2 769,7 χιλ.
15119000-5 Διάφορα κρέατα 2 769,7 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 2 769,7 χιλ.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 2
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 2 7,0 χιλ.
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 2 9,8 χιλ.
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 2 14,9 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2 11,7 χιλ.
30130000-9 Εξοπλισμός ταχυδρομείου 2
39225730-1 Φιαλίδια 2 37,9 χιλ.
64214200-1 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 2 17,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 63,0 χιλ.
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 2 0
15229000-9 Κατεψυγμένα προϊόντα ψαριού 2 769,7 χιλ.
37414100-4 Στρώματα ύπνου 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων 1
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1 38,8 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste