Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
15894000-1 Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής 8 9,8 εκατ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 4 0
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4 0
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 4 0
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 0
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 3 5,3 χιλ.
50411200-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετρητών αερίου 3 0
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 3 0
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 3
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 3 9,6 εκατ.
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων 2 27,4 χιλ.
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 2 0
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2 7,7 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 2 53,4 χιλ.
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 2
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2 3,9 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 0
39312000-2 Εξοπλισμός παρασκευής φαγητού 2 3,7 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 2 0
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 2 0
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 2 0
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 2
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 2 131,8 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 2 19,4 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 2 24,7 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 0
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 2 26,8 χιλ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 2 61,0 χιλ.
39225730-1 Φιαλίδια 1 34,9 χιλ.
50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων 1 0
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 54,2 χιλ.
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1 25,5 χιλ.
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 1 0
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1 1,6 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 26,2 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 1 0
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 1 29,3 χιλ.
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 1 3,1 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1 10,0 χιλ.
18424000-7 Γάντια 1 0
24111900-4 Οξυγόνο 1
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1 3,0 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 0
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste