Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
15894000-1 Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής 7 10,2 εκατ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 6
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 5 10,4 εκατ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 4
33191100-6 Αποστειρωτές 4
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 4
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 0
50411200-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετρητών αερίου 3 0
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 3
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 3
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 3 7,7 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 3
39831200-8 Απορρυπαντικά 3 19,4 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 2 24,7 χιλ.
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 2 769,7 χιλ.
09111200-2 Καύσιμα με βάση τον άνθρακα 2 258,9 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2 0
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 2 131,8 χιλ.
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 2 0
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 2 9,1 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 2
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 2 25,9 χιλ.
15511400-7 Ημιαποβουτυρωμένο γάλα 2 769,7 χιλ.
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
15119000-5 Διάφορα κρέατα 2 769,7 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 2 769,7 χιλ.
33141615-4 Σάκοι για ούρα 2 8,1 χιλ.
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 2
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 2 6,2 χιλ.
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων 2 0
15229000-9 Κατεψυγμένα προϊόντα ψαριού 2 769,7 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 2
15551300-8 Γιαούρτι 2 769,7 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 2
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2 3,9 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 2
79711000-1 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού 2
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 4,0 χιλ.
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 2 26,8 χιλ.
45259100-8 Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων 2 9,8 χιλ.
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 2
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2 0
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 2 61,0 χιλ.
39225730-1 Φιαλίδια 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste