Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2 64,5 χιλ.
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 2 1,6 εκατ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 120,0 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1 20,0 χιλ.
79620000-6 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό 1 60,0 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1 99,1 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 1 14,5 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 47,6 χιλ.
33141116-6 Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 1 50,3 χιλ.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 1 68,8 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
98311000-6 Υπηρεσίες συγκέντρωσης ρούχων για πλύσιμο 1 60,0 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 1
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 1
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 7,7 χιλ.
85141200-1 Υπηρεσίες νοσοκόμων 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste