Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 4 3,2 εκατ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 2 2,1 εκατ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 2 2,1 εκατ.
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 2 2,1 εκατ.
33181400-6 Συσκευή αιμοδιάλυσης για πολλούς ασθενείς 2 2,1 εκατ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 2 2,1 εκατ.
09100000-0 Καύσιμα 2 2,0 εκατ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 120,0 χιλ.
38433100-0 Φασματοφωτόμετρα μάζας 2 2,1 εκατ.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 2 19,3 χιλ.
33141118-0 Αποστειρωμένες κομπρέσσες 1 11,0 χιλ.
98311000-6 Υπηρεσίες συγκέντρωσης ρούχων για πλύσιμο 1 60,0 χιλ.
33141116-6 Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 1 50,3 χιλ.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 1 68,8 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1
33141110-4 Επίδεσμοι 1 41,0 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 7,7 χιλ.
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 1 15,0 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1 11,0 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 1
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 1 184,6 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 1 11,0 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 1 60,0 χιλ.
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 200,0 χιλ.
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1 20,0 χιλ.
79620000-6 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό 1 60,0 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1
44212263-0 Πλεγματοειδείς ιστοί 1 60,0 χιλ.
48490000-9 Πακέτα λογισμικού προμηθειών 1 5,5 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1 20,0 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 1 14,5 χιλ.
18317000-4 Κάλτσες 1 41,0 χιλ.
33182210-4 Βηματοδότες 1 20,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 47,6 χιλ.
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 1 41,0 χιλ.
85141200-1 Υπηρεσίες νοσοκόμων 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1 4,5 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 3,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste