Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

9 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 18 59,6 χιλ.
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 6 108,9 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 5 28,7 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 5 189,7 χιλ.
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 5 45,7 χιλ.
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 5 50,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 4 49,2 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4 62,7 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 4 56,0 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 4 7,5 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 3 12,1 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 3 19,1 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3 113,2 χιλ.
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 3 81,6 χιλ.
38434520-7 Αναλυτές αίματος 3 22,4 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 3 31,2 χιλ.
33141321-6 Βελόνες αναισθησίας 3 12,1 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 3 61,1 χιλ.
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 3 5,5 χιλ.
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 3 13,5 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 33,3 χιλ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 2 50,0 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 152,4 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 24,7 χιλ.
15811100-7 Ψωμί 2 19,5 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2 42,2 χιλ.
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 2
79212300-6 Υπηρεσίες νόμιμου διαχειριστικού ελέγχου 2 20,0 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 2 74,6 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 2
33141640-8 Παροχέτευση 2 4,8 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 2 11,7 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 60,0 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 129,4 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 2 5,6 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2
39221180-2 Μαγειρικά σκεύη 2 7,8 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 2 33,3 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 2 24,6 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 2 34,9 χιλ.
72322000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων 2 24,0 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
38434580-5 Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις 1 29,5 χιλ.
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
33171100-0 Όργανα αναισθησίας 1 18,8 χιλ.
33141615-4 Σάκοι για ούρα 1 2,9 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 1 7,4 χιλ.
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 17,3 χιλ.
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 1
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 51,7 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste