Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 15 28,9 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 9 1,1 εκατ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 7 9,4 χιλ.
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3 205,6 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 3 9,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 3 26,3 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2 21,4 χιλ.
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 2 25,0 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2 14,1 χιλ.
50323000-5 Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 12,5 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 2 16,1 χιλ.
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 2 36,2 χιλ.
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 2 45,2 χιλ.
33141640-8 Παροχέτευση 2 9,9 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 2 9,6 χιλ.
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 2 23,2 χιλ.
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 2
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2 11,5 χιλ.
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 2 14,1 χιλ.
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 2 72,5 χιλ.
33141321-6 Βελόνες αναισθησίας 2 9,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 116,5 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 93,0 χιλ.
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2 12,5 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 14,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 2 9,9 χιλ.
33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας 2 14,5 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 176,1 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 24,6 χιλ.
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 183,1 χιλ.
38428000-1 Ροόμετρα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1 13,7 χιλ.
50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών 1 1,8 χιλ.
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1 7,3 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1
33141760-5 Νάρθηκες 1 7,4 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 1 10,9 χιλ.
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 1 6,6 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 19,4 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1 19,2 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 1 17,3 χιλ.
22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά 1 12,3 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 26,8 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 1 7,2 χιλ.
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1
79212300-6 Υπηρεσίες νόμιμου διαχειριστικού ελέγχου 1 10,7 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 10,1 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste