Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 12 28,9 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 6 10,0 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 4 12,6 χιλ.
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 3 13,8 χιλ.
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3 205,6 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 3 7,5 χιλ.
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 3 40,3 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 3 28,7 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3 41,5 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 24,6 χιλ.
33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας 2 14,5 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 2 26,5 χιλ.
38434570-2 Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων 2 13,9 χιλ.
50323000-5 Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 12,5 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2 14,2 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 2 16,1 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 80,6 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2 32,1 χιλ.
90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 2 80,6 χιλ.
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 2 25,0 χιλ.
39512100-5 Σεντόνια 2 7,6 χιλ.
63121110-7 Υπηρεσίες αποθήκευσης αερίου 2 86,8 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2 14,1 χιλ.
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 2 5,1 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 2 13,5 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 2 10,5 χιλ.
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 2 14,1 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 2 86,8 χιλ.
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2 12,5 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 118,0 χιλ.
33141640-8 Παροχέτευση 2 9,9 χιλ.
33141321-6 Βελόνες αναισθησίας 2 9,7 χιλ.
39221180-2 Μαγειρικά σκεύη 2 14,2 χιλ.
55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων 1 32,5 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 6,9 χιλ.
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1 7,3 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 1 4,4 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1
15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 1 17,3 χιλ.
50514200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών 1 17,7 χιλ.
22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά 1 12,3 χιλ.
03221000-6 Λαχανικά 1 19,5 χιλ.
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1 27,1 χιλ.
03222000-3 Φρούτα και καρποί 1 19,5 χιλ.
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 1 27,7 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 22,9 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1 13,8 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1 1,2 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste