Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141126-9 Ράμματα 1 70,7 χιλ.
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 1
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
33918000-8 Θήκες για χειρουργικά εργαλεία ή εξαρτήματα νεκροψίας 1
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 1 188,7 χιλ.
72212420-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1 209,7 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 435,9 χιλ.
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
33141310-6 Σύριγγες 1
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 85,1 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 52,4 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 1 76,3 χιλ.
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1 88,7 χιλ.
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1 124,2 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1 75,6 χιλ.
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης 1
33692500-2 Ενέσιμα διαλύματα 1
33141200-2 Καθετήρες 1
33182210-4 Βηματοδότες 1 195,2 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste