Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 47 130,6 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 4 316,2 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3 2,0 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 3
33141114-2 Ιατρική γάζα 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 6,1 χιλ.
35111200-7 Υλικά πυρόσβεσης 2 2,8 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 2 89,7 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 99,2 χιλ.
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 2
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 2 3,2 χιλ.
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 2 25,9 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 2 23,6 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 2 19,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 1,3 χιλ.
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 1 48,4 χιλ.
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 1
33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
18230000-0 Διάφορα είδη ρουχισμού 1 13,8 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 3,8 χιλ.
42122000-0 Αντλίες 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 1
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 1 173,4 χιλ.
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1 16,1 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 32,4 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 64,7 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1 1,7 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1 40,2 χιλ.
30192300-4 Μελανοταινίες 1 10,3 χιλ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 1 36,4 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1 139,4 εκατ.
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 1 8,8 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1 3,1 χιλ.
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 1 1,6 χιλ.
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1 1,2 χιλ.
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1 1,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste