Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 55 103,7 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4 202,2 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 4 369,8 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 4 18,4 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 4 9,2 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3 1,9 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3 316,2 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 3 29,0 χιλ.
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2 13,0 χιλ.
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 2 520,3 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 73,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 99,2 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 2 19,0 χιλ.
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 2 2,5 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2
33141110-4 Επίδεσμοι 2
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 2 750
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 6,1 χιλ.
35111200-7 Υλικά πυρόσβεσης 2 2,8 χιλ.
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 2 3,2 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 2 361
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 2 4,1 χιλ.
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 2 9,5 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 1,6 χιλ.
38412000-6 Θερμόμετρα 1 600
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 1 88,0 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 2,4 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 209,7 χιλ.
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 1
22820000-4 Έντυπα 1 5,6 χιλ.
85146000-4 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος 1 20,2 χιλ.
14410000-8 Ορυκτό αλάτι 1
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 1 29,8 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1 2,2 χιλ.
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 1
33141310-6 Σύριγγες 1
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 1 177,4 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 52,4 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1 40,2 χιλ.
30192300-4 Μελανοταινίες 1 10,3 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 1 30,0 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
33141126-9 Ράμματα 1 48,2 χιλ.
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1 1,8 χιλ.
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1 2,4 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste