Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 13 8,2 χιλ.
51120000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού 2 96,8 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 1 240,2 χιλ.
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1 240,2 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 240,2 χιλ.
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1 240,2 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 240,2 χιλ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1 10,5 χιλ.
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 1 240,2 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 240,2 χιλ.
72200000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών 1 6,0 χιλ.
14430000-4 Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 240,2 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
33186200-9 Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών 1 240,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste