Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 669,4 χιλ. €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 1,3 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 1,3 εκατ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 2 153,5 χιλ.
33152000-0 Κλίβανος 2 162,6 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 2 12,5 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 397,4 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 1,3 εκατ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 150,0 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1 8,0 χιλ.
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 1 321,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 1
24111900-4 Οξυγόνο 1 68,5 χιλ.
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1 7,1 χιλ.
39511100-8 Κουβέρτες 1 10,1 χιλ.
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1 7,0 χιλ.
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1 10,3 χιλ.
79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1 20,0 χιλ.
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 1 4,8 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 26,6 χιλ.
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 8,1 χιλ.
33192230-3 Τράπεζες χειρουργείου 1 48,4 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 6,4 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 21,8 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 4,0 χιλ.
50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων 1 4,0 χιλ.
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1 10,1 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1 9,3 χιλ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 1 24,2 χιλ.
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 1 7,1 χιλ.
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 1 6,0 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 7,1 χιλ.
39512100-5 Σεντόνια 1 10,1 χιλ.
72224200-3 Υπηρεσίες προγραμματισμού ποιοτικού ελέγχου συστημάτων 1 1,0 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste