Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 595,6 χιλ.
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 2 161,3 χιλ.
45251143-5 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 2 450,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 1,3 εκατ.
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 2 241,9 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2 150,0 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 1,3 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 1,3 εκατ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 2 261,9 χιλ.
33152000-0 Κλίβανος 2 162,6 χιλ.
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 2 161,3 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 849,7 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 6,2 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 4,0 χιλ.
50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων 1 4,0 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1 9,3 χιλ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 1 24,2 χιλ.
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 1 6,0 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 160,0 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1 8,0 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 6,0 χιλ.
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1 7,0 χιλ.
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 1 4,8 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 21,8 χιλ.
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 8,1 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste