Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

20 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 623 EUR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 71 640,0 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 40 229,2 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 19 224,6 χιλ.
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 18 198,8 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 15 771,3 χιλ.
33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας 13 343,8 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 13 28,6 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 12 107,6 χιλ.
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 12 12,5 χιλ.
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 11 585,9 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 11 66,9 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 10
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 10 13,9 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 10 23,1 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 10 1,1 εκατ.
24455000-8 Απολυμαντικά 9 24,8 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 9 22,3 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 9 28,4 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 9 74,9 χιλ.
44212000-9 Δομικά προϊόντα και μέρη αυτών εκτός από προκατασκευασμένα κτίρια 8 10,8 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 8 46,3 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 7 251,8 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 7 40,0 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 7 4,6 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 5 57,5 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 5 15,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 5 6,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5 344
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 4 9,3 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 4
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 4
22820000-4 Έντυπα 4
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 3 2,9 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 3 159,1 χιλ.
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 3 83,1 χιλ.
44200000-2 Δομικά υλικά 3 7,3 χιλ.
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 3 2,6 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 3 8,3 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 3 123,5 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2
22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι 2 29,6 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
35113420-9 Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία 2
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 2
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 2 1,3 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2 29,0 χιλ.
33124210-0 Υλικά ακτινοδιαγνωστικής 2 32,2 χιλ.
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 2 174,2 χιλ.
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 2 52,5 χιλ.
33192160-1 Φορεία 1 10,0 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste