Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 240 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 22 1,1 εκατ.
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 21 1,7 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 18 31,8 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 16 225,9 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 15 855,6 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 15 5,9 χιλ.
33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας 15 141,3 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 15 24,9 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 13 25,5 χιλ.
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 11 28,1 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 42,9 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 11 35,3 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 11 168,4 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 11 14,5 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 9 151,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 9 10,7 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 9 2,0 εκατ.
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 8 33,1 χιλ.
33141510-8 Προϊόντα αίματος 7 235,7 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 7 6,3 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 7 32,7 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 6 22,8 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 5 9,0 χιλ.
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 5 4,5 χιλ.
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 5 85,0 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 5
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 4 6,5 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 4 64,9 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 2,0 εκατ.
33182210-4 Βηματοδότες 3 189,6 χιλ.
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3 3,1 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 3
09100000-0 Καύσιμα 2 21,8 χιλ.
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2
79211200-8 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών 2 54,8 χιλ.
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 2
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 2 193,5 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 2
48613000-8 Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων 2 32,3 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2 1,1 χιλ.
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 2 611,3 χιλ.
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 2 120,0 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 2 47,0 χιλ.
22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι 2 29,2 χιλ.
79212300-6 Υπηρεσίες νόμιμου διαχειριστικού ελέγχου 2 19,4 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2 143,3 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste