Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,4 χιλ. EUR
έως 295 EUR
έως 2,2 χιλ. EUR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 31 1,1 εκατ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 26 978,3 χιλ.
33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας 18 382,2 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 18 773,9 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 18 4,3 χιλ.
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 17 1,7 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 17 154,6 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 16 22,3 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 16 24,5 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 15 20,5 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 13 3,1 εκατ.
33692000-7 Ιατρικά διαλύματα 13 559,8 χιλ.
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 11 64,4 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 10
24455000-8 Απολυμαντικά 9 19,5 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 8 40,5 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 8 344
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 8 8,5 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 7
33141114-2 Ιατρική γάζα 7 30,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 6 8,7 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 6 101,0 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 6 50,8 χιλ.
33141510-8 Προϊόντα αίματος 6 224,2 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 5 66,3 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 4 31,8 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 4 2,2 εκατ.
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 3 2,9 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 3 123,5 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3 68,2 χιλ.
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 3 213,7 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 3 1,3 χιλ.
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 3 83,1 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 3 37,8 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 2 8,7 χιλ.
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2 1,9 χιλ.
22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι 2 56,4 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2 154,9 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 2 5,4 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 2 120,0 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 2 47,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 2
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 2 3,8 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 1,4 χιλ.
64121000-0 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων πολλαπλής φύσης 1 13,7 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1 24,2 χιλ.
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 1 2,6 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste