Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 3 95,0 χιλ.
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 2 164,3 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 2 99,0 χιλ.
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1 66,1 χιλ.
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 1 11,3 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 3,7 χιλ.
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1 10,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 1 93,8 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 16,6 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1 5,9 χιλ.
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 1 11,0 χιλ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1 24,2 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 15,9 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 34,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1 10,5 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 22,6 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1 29,8 χιλ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 1 366,9 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 21,8 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 4,0 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1 160,5 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 5,9 χιλ.
33141530-4 Πηκτικοί παράγοντες αίματος 1 43,1 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1 105,6 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 327,5 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 443,5 χιλ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste