Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 182
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 70
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 20
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 12
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 11
30192700-8 Γραφική ύλη 10
35121500-3 Σφραγίδες 9
22820000-4 Έντυπα 7
33141126-9 Ράμματα 7
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 6
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 6 20,2 χιλ.
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 6
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6
39225730-1 Φιαλίδια 6
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 5
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 5
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 4
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 4
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 4
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 4
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 4
09100000-0 Καύσιμα 4
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 4
30192110-5 Μελάνια 4
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 3
33141641-5 Καθετήρες παροχέτευσης 3
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 3
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 3
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
33141114-2 Ιατρική γάζα 3
22816000-3 Μπλοκ 3
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 3
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 3
31440000-2 Μπαταρίες 3
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2 79,8 χιλ.
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 2
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2
71356000-8 Τεχνικές υπηρεσίες 2
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste