Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 171
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 49
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 23
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 11
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 9
22820000-4 Έντυπα 8
30192700-8 Γραφική ύλη 8
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 8
39225730-1 Φιαλίδια 7
35121500-3 Σφραγίδες 6
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 6 20,2 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 5
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 5
33141126-9 Ράμματα 5
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 5
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 4
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 4
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 4
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 3
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3
33141641-5 Καθετήρες παροχέτευσης 3
24455000-8 Απολυμαντικά 3
09100000-0 Καύσιμα 3
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 3
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 3
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 3
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 3
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2
33141310-6 Σύριγγες 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2 79,8 χιλ.
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 2 14,9 χιλ.
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 2
22816000-3 Μπλοκ 2
71356000-8 Τεχνικές υπηρεσίες 2
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 2
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 2

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste