Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 111 25,3 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 21 11,9 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 18 30,8 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 11
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 9
33141200-2 Καθετήρες 7
39518100-7 Υφασμάτινα είδη χειρουργείου 6
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 6
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 5
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 5
33141110-4 Επίδεσμοι 5
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 5 5,6 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 5
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 5
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 4
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4 66,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 4
33141114-2 Ιατρική γάζα 4
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 4
22820000-4 Έντυπα 4
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 3
33141310-6 Σύριγγες 3
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 3 78,6 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 3
33141615-4 Σάκοι για ούρα 3
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 3
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 3 118,6 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 3
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
18521000-7 Ρολόγια 2 260
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2 805
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 2 1,6 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 2 1,1 χιλ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 2
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 2
33141613-0 Σάκοι αίματος 2
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 4,8 χιλ.
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 2 488
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 82,0 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 2
44423220-9 Πτυσσόμενες βαθμίδες-σκαλοπάτια 2 240

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste