Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 77 29,9 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 25 27,1 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 19 3,0 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 15 15,4 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 7
33141200-2 Καθετήρες 6
39518100-7 Υφασμάτινα είδη χειρουργείου 5
33141310-6 Σύριγγες 4
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 4 181,1 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 4
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 4
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 4
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3 26,2 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 56,5 χιλ.
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 3
33141110-4 Επίδεσμοι 3
22820000-4 Έντυπα 3
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 3
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 3 2,5 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3 151,6 χιλ.
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 3 149
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 2 1,6 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
18424000-7 Γάντια 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 877
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 2
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 2
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 2
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 2 78,6 χιλ.
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 2
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 2 1,1 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 2 9,3 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 2
33141615-4 Σάκοι για ούρα 2
30192700-8 Γραφική ύλη 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
30199230-1 Φάκελοι 2
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 2 2,9 χιλ.
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 2
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 1 1,1 χιλ.
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1 255
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 1 540
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
45312000-7 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών 1 100

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste