Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 22,8 χιλ. EUR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 4 145,9 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3 111,9 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 31,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 108,4 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 48,4 χιλ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 2 45,6 χιλ.
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 29,4 χιλ.
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 2 12,0 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1 36,0 χιλ.
15551300-8 Γιαούρτι 1 34,3 χιλ.
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 1 36,3 χιλ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1 25,0 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 55,8 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1 25,0 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 1 22,1 χιλ.
03142500-3 Αυγά 1 8,0 χιλ.
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 1 15,0 χιλ.
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 2,7 χιλ.
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1 14,0 χιλ.
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1 23,0 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1 20,0 χιλ.
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1 24,3 χιλ.
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 1
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1 40,3 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 12,7 χιλ.
15541000-2 Επιτραπέζιο τυρί 1 6,5 χιλ.
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 1
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1 26,3 χιλ.
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 1 31,9 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1 17,0 χιλ.
03221000-6 Λαχανικά 1 59,7 χιλ.
15811100-7 Ψωμί 1 21,4 χιλ.
50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών 1 11,0 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1 18,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste