Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4 100,1 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3 93,2 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 583,1 χιλ.
98315000-4 Υπηρεσίες σιδερωτηρίου 3 47,3 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 379,8 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 2 61,2 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2 172,0 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 2 536,0 χιλ.
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 2 95,1 χιλ.
42511200-3 Μηχανές υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων 2 580,6 χιλ.
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 2 61,2 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 6,9 χιλ.
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 1 98,2 χιλ.
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 1 98,2 χιλ.
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1 41,8 χιλ.
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 1 37,1 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1 74,1 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT) 1 291,9 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 1 322,0 χιλ.
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 1 225,8 χιλ.
65410000-0 Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 1 2,4 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 1 22,5 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
39221123-5 Ποτήρια 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 32,0 χιλ.
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1 26,0 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 1 37,1 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 179,0 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1 32,0 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 64,6 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 150,5 χιλ.
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 1 289,2 χιλ.
42718100-3 Μηχανήματα σιδερώματος 1 225,8 χιλ.
44612200-5 Δεξαμενές αερίου 1 189,8 χιλ.
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 1 51,6 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1 37,1 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1 189,8 χιλ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1 28,2 χιλ.
24100000-5 Αέρια 1 189,8 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1 20,7 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 289,2 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1 41,6 χιλ.
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 1 41,6 χιλ.
72212470-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημοπρασιών 1 4,4 χιλ.
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 289,2 χιλ.
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste