Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 12 44,4 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 6 63,7 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 5 268,5 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 48,9 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 3 148,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 3 260,8 χιλ.
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 3 57,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3 148,0 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 59,7 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 26,2 χιλ.
85121270-6 Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες 2 25,0 χιλ.
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 2 72,7 χιλ.
33111610-0 Μονάδα μαγνητικού συντονισμού 2 1,5 εκατ.
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 2 483,9 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 100,4 χιλ.
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1 3,7 χιλ.
15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας 1 3,0 χιλ.
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 1 2,5 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 4,0 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 19,4 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1 3,4 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1 19,8 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 2,8 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 3,4 χιλ.
18424000-7 Γάντια 1 8,4 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 2,9 χιλ.
55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων 1 25,9 χιλ.
60112000-6 Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών 1 20,2 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1 9,0 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1 7,8 χιλ.
33152000-0 Κλίβανος 1 6,5 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 13,7 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 2,4 χιλ.
38434520-7 Αναλυτές αίματος 1 11,3 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste