Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 8 59,9 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 202,4 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 151,3 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3 416,1 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 3
33111610-0 Μονάδα μαγνητικού συντονισμού 2 1,5 εκατ.
72317000-0 Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων 2 40,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 212,4 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 22,8 χιλ.
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 2 27,1 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 416,1 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2 8,0 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1 20,0 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 1 28,2 χιλ.
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 4,0 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 3,4 χιλ.
18424000-7 Γάντια 1 10,9 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 2,1 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 1 9,1 χιλ.
77340000-5 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων 1 1,6 χιλ.
15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας 1 3,0 χιλ.
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 3,2 χιλ.
85121270-6 Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες 1 10,6 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 12,7 χιλ.
55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων 1 25,8 χιλ.
60112000-6 Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών 1 20,2 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 19,4 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1 11,8 χιλ.
33152000-0 Κλίβανος 1 6,5 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 13,7 χιλ.
38434520-7 Αναλυτές αίματος 1 51,0 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1 4,4 χιλ.
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1 2,9 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1 3,6 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1 18,3 χιλ.
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1 19,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste