Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 13 145
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 10
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 6
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3
24100000-5 Αέρια 2
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 2
30192700-8 Γραφική ύλη 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
33141310-6 Σύριγγες 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
33141200-2 Καθετήρες 2 315
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2 350
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
33141126-9 Ράμματα 1
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
33692800-5 Διαλύματα αιμοδιύλισης 1
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 1
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1
32552110-1 Ασύρματα τηλέφωνα 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 1
66111000-1 Υπηρεσίες κεντρικής τράπεζας 1
77312100-1 Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
42122000-0 Αντλίες 1
30192110-5 Μελάνια 1
31711400-7 Ηλεκτρονικές λυχνίες και λυχνίες ραδιοφώνου 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
39711000-9 Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 1
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 1
33141110-4 Επίδεσμοι 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste