Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 32 17,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 19 508,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 15 594,6 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 12 12,8 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 9 7,9 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 8 974
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7 30,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 108,1 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 6 1,7 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 6 15,3 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6 6,3 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 5 6,0 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 5 496,2 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 5 6,4 χιλ.
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 5 502,2 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 5 15,1 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 5 15,1 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 5 1,5 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 5 3,0 χιλ.
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 4 940
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 4 11,1 χιλ.
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 4 19,6 χιλ.
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 3 1,8 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 3 2,5 χιλ.
90410000-4 Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 3 27,1 χιλ.
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3 18,3 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 3 3,7 χιλ.
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 3 800
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 3 1,6 χιλ.
33692800-5 Διαλύματα αιμοδιύλισης 3 492,5 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 2,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 14,1 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 15,5 χιλ.
22130000-0 Ευρετήρια 2 79
22820000-4 Έντυπα 2 79
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού 2
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 2 5,7 χιλ.
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 2
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 2 872
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 2 492,5 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 5,9 χιλ.
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 2 79
33141200-2 Καθετήρες 2 492,5 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2 5,0 χιλ.
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 2 492,5 χιλ.
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 2 735
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 2 342
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 2 342

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste