Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 16 1,2 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 12 128,0 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 10 20,1 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 10 502,3 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 10 6,1 χιλ.
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 9 1,2 χιλ.
44221212-4 Σίτες πόρτας 8 3,8 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 7 25,1 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 7 795
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7 1,4 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 7 19,4 χιλ.
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6 19,4 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6 19,4 χιλ.
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 6 19,4 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 6 439
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 6 19,4 χιλ.
38520000-6 Σαρωτές 6 19,4 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 5 240,4 χιλ.
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 5 3,8 χιλ.
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 5 3,8 χιλ.
90410000-4 Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 4 25,6 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 4 190
22820000-4 Έντυπα 4 79
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 4 300
22816000-3 Μπλοκ 4 79
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 4 115,6 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 4 6,2 χιλ.
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 4 7,5 χιλ.
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 4 79
39721410-9 Συσκευές αερίου 4 5,8 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 4 115,6 χιλ.
22130000-0 Ευρετήρια 4 79
30192110-5 Μελάνια 3 10,3 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 3 10,3 χιλ.
44221200-7 Πόρτες 3
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 3
32354800-7 Κολλητικές ταινίες 3 65
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 3 2,6 χιλ.
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 3
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3 10,3 χιλ.
44164200-9 Σωλήνες 3
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3 101,4 χιλ.
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 3
42122000-0 Αντλίες 3 200
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 3
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 3
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 2
44316300-1 Εσχάρες 2
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 2
71356000-8 Τεχνικές υπηρεσίες 2 9,3 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste