Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

7 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 14
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 7
09100000-0 Καύσιμα 6
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 4
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3 22,0 χιλ.
50300000-8 Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό 3
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 3
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 52,4 χιλ.
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 2 2,4 χιλ.
50420000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 1
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
09211720-4 Παραφινέλαια 1
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 1 30,5 χιλ.
31211300-1 Ασφάλειες 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 35,0 χιλ.
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
24111900-4 Οξυγόνο 1
31712350-8 Τρανζίστορ 1
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 1 2,5 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
15821110-3 Φρυγανιές 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 1
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 1
77312100-1 Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 48,0 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1
42952000-4 Μέρη φυγοκεντρικών μηχανών 1
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 1
45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης 1 15,0 χιλ.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste