Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 13
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 7 294,2 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 6 260,4 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 5 112,6 χιλ.
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 4 93,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3 149,6 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 3 52,4 χιλ.
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 3 5,6 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 2 24,2 χιλ.
85120000-6 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες 2 36,5 χιλ.
85121270-6 Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες 2 62,2 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 2 18,1 χιλ.
85121200-5 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς 1 36,0 χιλ.
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 703,2 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 1 141,6 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 24,2 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 52,8 χιλ.
39151300-8 Σύνθετα έπιπλα 1 22,2 χιλ.
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1 703,2 χιλ.
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 703,2 χιλ.
66513000-9 Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας και υπηρεσίες ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου 1 40,0 χιλ.
71356100-9 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου 1 5,2 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1
79980000-7 Υπηρεσίες συνδρομών 1 25,0 χιλ.
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1 703,2 χιλ.
33124000-5 Συσκευές και προμήθειες διαγνωστικής και ακτινοδιαγνωστικής 1 40,3 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 32,3 χιλ.
85111200-2 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες 1 16,9 χιλ.
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1 18,1 χιλ.
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 1
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste