Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 12 550,9 χιλ.
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 9
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 8 299,4 χιλ.
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 5 121,2 χιλ.
85121270-6 Ψυχιατρικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες 5 115,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 4 436,0 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 4 116,6 χιλ.
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 3 33,9 χιλ.
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 3 126,6 χιλ.
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 3 31,3 χιλ.
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 3 51,6 χιλ.
85121200-5 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς 2 51,6 χιλ.
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 2
85120000-6 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες 2 36,5 χιλ.
33182210-4 Βηματοδότες 2 986,3 χιλ.
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 703,2 χιλ.
72300000-8 Υπηρεσίες δεδομένων 1 8,1 χιλ.
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 1
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1 703,2 χιλ.
85121291-9 Παιδιατρικές υπηρεσίες 1 33,0 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 2,1 εκατ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1 703,2 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 403,0 χιλ.
09310000-5 Ηλεκτρισμός 1
71356100-9 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου 1 5,2 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 64,5 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 1 9,7 χιλ.
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 703,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste