Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 7
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30192110-5 Μελάνια 3
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 3
70310000-7 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 2
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 2
33141200-2 Καθετήρες 2
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
30197640-4 Αυτοαντιγραφικό χαρτί ή άλλο αντιγραφικό χαρτί 1
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 1
18938000-3 Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση 1
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1
33131100-8 Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία 1
22993000-7 Φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι 1
33141100-1 Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 1
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 1
33166000-1 Δερματολογικές διατάξεις 1
30199760-5 Ετικέτες 1
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1 60,0 χιλ.
22993200-9 Θερμοευαίσθητο χαρτί ή χαρτόνι 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
24322500-2 Οινόπνευμα 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 1
35821000-5 Σημαίες 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
33121500-9 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 1
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste