Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 4
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
30192110-5 Μελάνια 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
33141200-2 Καθετήρες 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
31141000-6 Ψύκτες νερού 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
30197640-4 Αυτοαντιγραφικό χαρτί ή άλλο αντιγραφικό χαρτί 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1
33131100-8 Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία 1
22993000-7 Φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι 1
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 1
33141100-1 Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 1
33166000-1 Δερματολογικές διατάξεις 1
30199760-5 Ετικέτες 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 1
18938000-3 Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση 1
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1 60,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
51120000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού 1
09135000-4 Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
35821000-5 Σημαίες 1
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
33121500-9 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 1
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 1
33138100-7 Οδοντοστοιχίες 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste