Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 19,0 χιλ. €
έως 79,9 χιλ. €
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

υπ΄αριθμ. 14238/25-09-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [(1. «Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού» (CPV: 42995000-7), 2. «Προϊόντα ατομικής περιποίησης» (CPV: 33700000-7), 3. «Καθαριστικά δαπέδου» (CPV: 39831300-9), 4. «Καθαριστικά τουαλέτας» (CPV: 39831600-2), 5. «Προϊόντα καθαρισμού» (CPV: 39830000-9) και 6. «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» (CPV: 19640000-4)], για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Τρίπολης, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 79.933,31 € χωρίς ΦΠΑ και 99.117,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

έως 79,9 χιλ. €
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

υπ΄ αριθμ. 14237/25-09-2019 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [(1. «Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού» (CPV: 42995000-7), 2. «Προϊόντα ατομικής περιποίησης» (CPV: 33700000-7), 3. «Καθαριστικά δαπέδου» (CPV: 39831300-9), 4. «Καθαριστικά τουαλέτας» (CPV: 39831600-2), 5. «Προϊόντα καθαρισμού» (CPV: 39830000-9) και 6. «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» (CPV: 19640000-4)]», για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Τρίπολης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 79.933,31 € χωρίς ΦΠΑ και 99.117,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 4 832,1 χιλ.
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 4 447,3 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 150,6 χιλ.
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 2 292,5 χιλ.
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 2 162,2 χιλ.
33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT) 2 583,9 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 2 19,8 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 2 243,5 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 61,7 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 159,9 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2 40,0 χιλ.
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2 159,9 χιλ.
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2 159,9 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 2 27,0 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 159,9 χιλ.
39831300-9 Καθαριστικά δαπέδου 2 159,9 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 2 40,8 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 2 40,0 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2 30,6 χιλ.
70311000-4 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίου προοριζόμενου για κατοικίες 2 54,5 χιλ.
24100000-5 Αέρια 2 243,5 χιλ.
33141110-4 Επίδεσμοι 2 12,8 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 140,2 χιλ.
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 2 159,9 χιλ.
33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 1 6,6 χιλ.
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 320,4 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 1 166,2 χιλ.
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1 16,2 χιλ.
72322000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων 1 12,0 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 11,3 χιλ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 1 153,1 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1 6,6 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 320,4 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 604,8 χιλ.
60183000-4 Ενοικίαση μικρών φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 1 36,3 χιλ.
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 1 36,3 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 1 12,6 χιλ.
03220000-9 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί 1 320,4 χιλ.
18424000-7 Γάντια 1 59,9 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 17,6 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 5,5 χιλ.
15211000-0 Φιλέτα ψαριών 1 320,4 χιλ.
15119000-5 Διάφορα κρέατα 1 320,4 χιλ.
15411100-3 Φυτικά έλαια 1 320,4 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 1 43,1 χιλ.
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 1 320,4 χιλ.
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 1 320,4 χιλ.
85121281-6 Οφθαλμολογικές υπηρεσίες 1 25,8 χιλ.
66171000-9 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών 1 6,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 37,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste