Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

50 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 221 251,3 χιλ.
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 155 154,1 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 87 117,6 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 73 28,5 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 14 1,1 εκατ.
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 11 823,7 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 10 215,3 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 6 399,2 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 39,2 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 6 0
33141126-9 Ράμματα 6
39143112-4 Στρώματα 6 54,0 χιλ.
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 6 0
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 5 0
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 5 38,7 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5 66,6 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 5 80,6 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 5
33192160-1 Φορεία 4 41,5 χιλ.
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 4 458,5 χιλ.
24100000-5 Αέρια 4 20,2 χιλ.
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 4
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 4
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 4 60,5 χιλ.
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 4 122,6 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 3 17,9 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 3
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 3 258,1 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 3 411,3 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3 2,0 χιλ.
33121300-7 Ηλεκτρομυογράφημα 3
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 3 326,7 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 3 28,7 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 2 660,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 30,1 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 2
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 2 160,8 χιλ.
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 2 171,0 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 2 129,0 χιλ.
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 2
45215100-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας 2 345,0 χιλ.
63712000-3 Βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών 2 21,0 χιλ.
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης 2
39221160-6 Δίσκοι σερβιρίσματος 2 2,9 χιλ.
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 2 0
33692300-0 Εντερικές τροφές 2 0
33191100-6 Αποστειρωτές 2
34121000-1 Λεωφορεία και πούλμαν 2 68,5 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste