Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 232 334,5 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 218 215,7 χιλ.
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 91 86,9 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 81 39,2 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 23
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 22 1,0 εκατ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 12
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 10 683,9 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 10 273,2 χιλ.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 9 84,7 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 8 10,6 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 8 328,2 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 7 76,7 χιλ.
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 7 262,2 χιλ.
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 6 335,4 χιλ.
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 5
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 5 33,9 χιλ.
85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες 5
33192160-1 Φορεία 4 2,8 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 4 236,0 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 4 3,6 χιλ.
50420000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού 4 383,9 χιλ.
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 4 7,6 χιλ.
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 4 50,0 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 4 56,5 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 4 2,2 χιλ.
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 4 7,5 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4 161,3 χιλ.
33182100-0 Απινιδωτής 4
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 4 52,5 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4 22,6 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 3 10,1 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 3 116,9 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 3
31643100-6 Γραμμικοί επιταχυντές 3
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 3
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3 6,9 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 3
33141310-6 Σύριγγες 3
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 3 4,5 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 3 5,0 χιλ.
33141220-8 Σωληνίσκοι 3 48,4 χιλ.
33169100-3 Χειρουργικό λέιζερ 3
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 3
24111900-4 Οξυγόνο 3 87,1 χιλ.
63712000-3 Βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών 3 41,9 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 2

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste