Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33183100-7 Ορθοπεδικά μοσχεύματα 12 187,3 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 10 35,4 εκατ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 8 352,2 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 5 58,8 χιλ.
31643100-6 Γραμμικοί επιταχυντές 5 8,5 εκατ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4 776,2 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4 26,0 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 3 41,0 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 11,8 χιλ.
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 3 32,2 χιλ.
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 3 220,2 χιλ.
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 2 215,1 χιλ.
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 2 37,4 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 44,1 χιλ.
33158400-6 Μονάδα μηχανικής θεραπείας 2 6,9 χιλ.
33141615-4 Σάκοι για ούρα 2 53,8 χιλ.
42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 2 612,9 χιλ.
24100000-5 Αέρια 2 60,7 χιλ.
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 2 347,8 χιλ.
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 2 377,4 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 2 6,2 χιλ.
39711130-9 Ψυγεία 2 24,2 χιλ.
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 27,8 χιλ.
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2 79,2 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 693,5 χιλ.
33151000-3 Συσκευές και εξαρτήματα για ακτινοθεραπεία 2 13,0 χιλ.
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 2 354,8 χιλ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 2 116,6 χιλ.
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 2 13,1 χιλ.
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 2 64,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 37,1 χιλ.
24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη 2 9,8 χιλ.
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 2 162,9 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 2 96,8 χιλ.
33761000-2 Χαρτί υγείας 2 79,2 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 11,1 χιλ.
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 2 79,2 χιλ.
33141326-1 Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών 1 14,5 χιλ.
33141411-4 Ξέστρα και λάμες 1 33,1 χιλ.
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1 10,3 χιλ.
33141610-9 Σάκοι συλλογής υγρών 1 25,8 χιλ.
33141520-1 Εκχυλίσματα πλάσματος 1 805
39822000-0 Καυστικά καθαριστικά 1 39,9 χιλ.
33692200-9 Προϊόντα παρεντερικής διατροφής 1 4,1 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1 8,1 χιλ.
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 1 922
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1 64,5 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1 10,0 χιλ.
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 1 17,3 χιλ.
33141120-7 Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων 1 1,0 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste