Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 6 552,0 χιλ.
34114121-3 Ασθενοφόρα 4 3,9 εκατ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 3 148,0 χιλ.
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 3 750,3 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 3 60,0 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3 153,4 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 2 600,0 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 2 34,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
09132000-3 Βενζίνη 2 1,5 εκατ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 1,5 εκατ.
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 2 45,2 χιλ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 2 371,0 χιλ.
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
35810000-5 Ατομικός εξοπλισμός 1
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 60,0 χιλ.
79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1 19,0 χιλ.
50334110-9 Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου 1 6,5 χιλ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1 24,2 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1 1,4 χιλ.
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,6 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 37,2 χιλ.
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
79220000-2 Φορολογικές υπηρεσίες 1 24,2 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1 17,0 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 16,9 χιλ.
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 6,5 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste