Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 3 3,2 εκατ.
66516400-4 Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης 3 177,0 χιλ.
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 3 225,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 65,0 χιλ.
79221000-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα φορολογίας 2 587,0 χιλ.
09123000-7 Φυσικό αέριο 2 1,8 εκατ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2 587,0 χιλ.
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 1
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 1 45,0 χιλ.
64212000-5 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 1 108,0 χιλ.
85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων 1 176,4 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 142,4 χιλ.
79223000-3 Υπηρεσίες εκτελωνισμού 1 40,0 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1 14,0 χιλ.
33741100-7 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 1 142,4 χιλ.
42996900-3 Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος 1 144,0 χιλ.
79416200-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων 1 8,7 χιλ.
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 1 142,4 χιλ.
33761000-2 Χαρτί υγείας 1 142,4 χιλ.
92312212-0 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων 1 7,5 χιλ.
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 1 45,0 χιλ.
14721000-1 Αλουμίνιο 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste