Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 34,0 χιλ. €
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός 766 για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση έργου για την ανάπτυξη και τη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού της ΕΑΒ Α.Ε., σχετικού με πιστοποίηση EASA Part 66, συνολικής χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και με δυνατότητα μονομερούς ασκήσεως εκ μέρους της ΕΑΒ του δικαιώματός της για παράταση διάρκειας ενός (1) έτους (CPV 80400000-8). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (€ 17.000), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση μονομερούς ασκήσεως εκ μέρους της ΕΑΒ του δικαιώματός της για παράταση διάρκειας ενός (1) έτους, η αξία της τελευταίας θα ανέρχεται ομοίως στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000 €), πλέον ΦΠΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 5 4,5 εκατ.
66516400-4 Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης 4 640,0 χιλ.
33111600-7 Συσκευές ακτινογραφίας 4 105,0 χιλ.
66516500-5 Υπηρεσίες ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης 4 326,9 χιλ.
85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων 3 236,4 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 3 368,3 χιλ.
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 3 368,3 χιλ.
33761000-2 Χαρτί υγείας 3 368,3 χιλ.
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 3 225,0 χιλ.
33741100-7 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 3 368,3 χιλ.
64212000-5 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 3 324,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 23,4 χιλ.
79223000-3 Υπηρεσίες εκτελωνισμού 2 310,0 χιλ.
90731400-4 Υπηρεσίες παρακολούθησης ή μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 1 6,5 χιλ.
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 1 60,0 χιλ.
80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 1 34,0 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1 10,6 χιλ.
24312123-2 Πολυχλωριούχο αργίλιο 1 104,0 χιλ.
66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 1 28,0 χιλ.
24312210-9 Χλωριώδες νάτριο 1 104,0 χιλ.
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1 104,0 χιλ.
09123000-7 Φυσικό αέριο 1 900,0 χιλ.
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 1 45,0 χιλ.
90711400-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EIA), εκτός της αξιολόγησης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 1 9,9 χιλ.
24313100-2 Θειούχα, θειώδη και θειικά άλατα 1 104,0 χιλ.
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1 5,0 χιλ.
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1 112,0 χιλ.
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1 3,5 χιλ.
24311411-1 Θειικό οξύ 1 104,0 χιλ.
09310000-5 Ηλεκτρισμός 1 4,7 εκατ.
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 1 104,0 χιλ.
35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας 1 4,5 χιλ.
24311521-5 Καυστική σόδα 1 104,0 χιλ.
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 1 45,0 χιλ.
14721000-1 Αλουμίνιο 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste