Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 11 1,2 εκατ.
24100000-5 Αέρια 5 185,8 χιλ.
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 4 148,3 χιλ.
31643000-5 Επιταχυντές σωματιδίων 4 5,4 εκατ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4 148,3 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4 309,9 χιλ.
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 3 157,7 χιλ.
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 3 120,8 χιλ.
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3 157,7 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3 140,5 χιλ.
38421000-2 Εξοπλισμός μέτρησης ροής 3 157,7 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2 123,2 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 45,3 χιλ.
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2 123,2 χιλ.
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2 57,0 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2 264,4 χιλ.
31220000-4 Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος 2 123,2 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 51,8 χιλ.
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2 103,0 χιλ.
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2 51,8 χιλ.
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 2 123,2 χιλ.
44523300-5 Εξαρτήματα 2 103,0 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 2 504,0 χιλ.
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 2 504,0 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 2 103,0 χιλ.
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2 123,2 χιλ.
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 2 123,2 χιλ.
44832000-1 Διαλύτες 2 103,0 χιλ.
38550000-5 Μετρητές 2 504,0 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2 123,2 χιλ.
24111600-1 Υδρογόνο 2 504,0 χιλ.
35125100-7 Αισθητήρες 2 504,0 χιλ.
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1 37,5 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1 41,1 χιλ.
38432200-4 Χρωματογράφοι 1 1,1 εκατ.
42513100-6 Εξοπλισμός κατάψυξης 1 172,7 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1 998
44167100-9 Σύνδεσμοι 1 14,3 χιλ.
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1 14,3 χιλ.
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1 169,4 χιλ.
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1 172,7 χιλ.
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1 14,3 χιλ.
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 1 172,7 χιλ.
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1 172,7 χιλ.
90711300-7 Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών, εκτός της ανάλυσης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 1 35,0 χιλ.
38636100-3 Λέιζερ 1 40,0 χιλ.
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 1 998
33151300-6 Φασματογράφοι 1 1,1 εκατ.
42122450-9 Αντλίες κενού 1 124,2 χιλ.
38436700-7 Διασπαστές υπερήχων 1 172,7 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste