Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 8 1,0 εκατ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 6 194,1 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 355,6 χιλ.
24100000-5 Αέρια 5 185,8 χιλ.
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 4 148,3 χιλ.
44523300-5 Εξαρτήματα 3 134,3 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3 140,5 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3 107,3 χιλ.
31643000-5 Επιταχυντές σωματιδίων 2 2,7 εκατ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 12,8 χιλ.
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2 103,0 χιλ.
44832000-1 Διαλύτες 2 103,0 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 2 103,0 χιλ.
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 2 32,2 χιλ.
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 2 340,0 χιλ.
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 2 183,9 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 45,3 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2 264,4 χιλ.
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1 37,5 χιλ.
33651510-6 Αντιοροί 1 31,2 χιλ.
38421000-2 Εξοπλισμός μέτρησης ροής 1 34,5 χιλ.
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1 35,5 χιλ.
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 1 169,4 χιλ.
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1 34,5 χιλ.
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1 241,9 χιλ.
55511000-5 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας 1 36,0 χιλ.
35121900-7 Ραδιοανιχνευτές 1 99,2 χιλ.
55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα 1 36,0 χιλ.
42122000-0 Αντλίες 1 99,2 χιλ.
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1 83,1 χιλ.
24965000-6 Ένζυμα 1 14,5 χιλ.
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1 169,4 χιλ.
44176000-4 Μεμβράνες 1 48,4 χιλ.
42122450-9 Αντλίες κενού 1 124,2 χιλ.
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1 169,4 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1 14,5 χιλ.
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1 34,5 χιλ.
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1 99,2 χιλ.
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1 37,5 χιλ.
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1 37,5 χιλ.
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1 37,5 χιλ.
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1 83,1 χιλ.
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 1 36,0 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 37,5 χιλ.
38432200-4 Χρωματογράφοι 1 14,5 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste