Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 10 1,1 εκατ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7 972,4 χιλ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 6 156,3 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 5 1,0 εκατ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5 295,4 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4 132,2 χιλ.
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4 958,1 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4 224,4 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4 576,4 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 4 446,0 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4 539,4 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 3 297,8 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 3 171,0 χιλ.
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 3 150,3 χιλ.
72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων 3 171,0 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3 309,1 χιλ.
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 3 70,0 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3 122,8 χιλ.
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 3 171,0 χιλ.
24965000-6 Ένζυμα 3 176,8 χιλ.
80550000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 3 171,0 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 3 868,1 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 2 103,8 χιλ.
33141510-8 Προϊόντα αίματος 2 63,9 χιλ.
31216100-4 Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 2 117,9 χιλ.
44421500-2 Θωρακισμένες ή ενισχυμένες πόρτες 2 314,7 χιλ.
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 2 63,9 χιλ.
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2 370,9 χιλ.
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 2 370,9 χιλ.
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 2 187,8 χιλ.
39298800-5 Ενυδρεία 2 50,0 χιλ.
48731000-1 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας αρχείων 2 221,0 χιλ.
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 2 45,1 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 46,6 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 2 63,9 χιλ.
48780000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης και περιεχομένου 2 221,0 χιλ.
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 2 157,9 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2 63,9 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 2 370,9 χιλ.
33651510-6 Αντιοροί 2 63,9 χιλ.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 2 120,6 χιλ.
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2 50,0 χιλ.
44191300-8 Μοριοσανίδες 2 45,1 χιλ.
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 2 221,0 χιλ.
39711360-0 Φούρνοι 2 50,0 χιλ.
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2 50,0 χιλ.
34970000-7 Εξοπλισμός παρακολούθησης της κυκλοφορίας οχημάτων 2 90,0 χιλ.
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 2 221,0 χιλ.
31625000-3 Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς 2 52,2 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 2 128,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste