Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 47,6 χιλ. €
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων γυαλιού για τους εταίρους του Έργου: Invalor 101 2) Παρακολούθηση εγκατάστασης και λειτουργίας της κινητής μονάδας και έλεγχος ποιότητας 3) Κοινωνική ανάλυση κόστους / ωφελείας και οικονομική ανάλυση 4) Ανάλυση κύκλου ζωής και σχέδιο βιωσιμότητας του δικτύου στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο για την κοινή αξιοποίηση των ροών υλικών στις τουριστικές περιοχές (INVALOR 101)» που χρηματοδοτείται απο το Interreg Balkan Med και Εθνική συμμετοχή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 9 1,1 εκατ.
30192110-5 Μελάνια 8 560,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 388,1 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 6 288,7 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 771,4 χιλ.
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 5 2,7 εκατ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 5 1,0 εκατ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 4 140,2 χιλ.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 4 275,5 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4 128,1 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 4 704,3 χιλ.
24965000-6 Ένζυμα 4 200,9 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4 539,4 χιλ.
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 4 2,0 εκατ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 3 171,0 χιλ.
45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων 3 179,5 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 3 297,8 χιλ.
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3 2,1 εκατ.
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 3 100,4 χιλ.
80550000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 3 171,0 χιλ.
33141510-8 Προϊόντα αίματος 3 88,1 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 3 868,1 χιλ.
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 3 88,1 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 3 88,1 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 3 508,5 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 3 397,4 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3 551,3 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 3 88,1 χιλ.
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 3 587,2 χιλ.
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 3 2,1 εκατ.
33651510-6 Αντιοροί 3 88,1 χιλ.
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 3 171,0 χιλ.
72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων 3 171,0 χιλ.
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3 1,5 εκατ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 3 1,5 εκατ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 3 587,2 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3 171,0 χιλ.
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 2 62,3 χιλ.
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 2 14,6 εκατ.
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2 166,0 χιλ.
44191300-8 Μοριοσανίδες 2 45,1 χιλ.
39224100-9 Σκούπες 2 166,0 χιλ.
45252130-8 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 2 45,2 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2 166,0 χιλ.
34970000-7 Εξοπλισμός παρακολούθησης της κυκλοφορίας οχημάτων 2 90,0 χιλ.
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2 166,0 χιλ.
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 2 166,0 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 243,2 χιλ.
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2 216,1 χιλ.
33711900-6 Σαπούνι 2 166,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste