Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 47,6 χιλ. €
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων γυαλιού για τους εταίρους του Έργου: Invalor 101 2) Παρακολούθηση εγκατάστασης και λειτουργίας της κινητής μονάδας και έλεγχος ποιότητας 3) Κοινωνική ανάλυση κόστους / ωφελείας και οικονομική ανάλυση 4) Ανάλυση κύκλου ζωής και σχέδιο βιωσιμότητας του δικτύου στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο για την κοινή αξιοποίηση των ροών υλικών στις τουριστικές περιοχές (INVALOR 101)» που χρηματοδοτείται απο το Interreg Balkan Med και Εθνική συμμετοχή.

έως 39,0 χιλ. €
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συγκριτική ανάλυση των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν για την αδειοδότηση και λειτουργία των των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας (δραστηριότητα Α1.1α) 2. Σύνθεση τελικής έκθεσης συγκριτικής ανάλυσης των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν για την αδειοδότηση και λειτουργία των των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας (δραστηριότητα Α1.1β) 3. Ανάπτυξη εισαγωγικής μελέτης για την οργάνωση εργαστηρίου για την προώθηση σχετικών συστημάτων ετικετοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων στις συμμετέχουσες περιφέρειες για τη βελτίωση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειάς τους (δραστηριότητα Α3.2) 4. Σύνταξη μεθοδ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 11 1,6 εκατ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9 894,2 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 8 560,7 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 6 288,7 χιλ.
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 6 2,7 εκατ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5 356,5 χιλ.
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 5 2,0 εκατ.
45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων 5 1,2 εκατ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 5 1,0 εκατ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 5 1,0 εκατ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 4 140,2 χιλ.
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 4 275,5 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4 539,4 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 4 297,8 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 4 704,3 χιλ.
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3 2,1 εκατ.
45261920-9 Εργασίες συντήρησης στέγης 3 158,8 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 3 868,1 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 3 2,7 εκατ.
44211100-3 Αρθρωτά και φορητά κτίρια 3 233,5 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3 126,1 χιλ.
80550000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 3 171,0 χιλ.
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 3 233,5 χιλ.
24965000-6 Ένζυμα 3 169,3 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 3 171,0 χιλ.
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 3 266,4 χιλ.
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 3 171,0 χιλ.
72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων 3 171,0 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3 406,1 χιλ.
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3 1,5 εκατ.
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 3 15,6 εκατ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 3 587,2 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3 171,0 χιλ.
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3 233,5 χιλ.
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 3 587,2 χιλ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 3 1,5 εκατ.
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 3 2,1 εκατ.
45430000-0 Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων 3 1,1 εκατ.
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 3 448,4 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 3 508,5 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 3 397,4 χιλ.
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 2 45,2 χιλ.
42419510-4 Μέρη ανελκυστήρων 2 35,1 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2 56,5 χιλ.
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 2 45,1 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 166,0 χιλ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 2 26,8 χιλ.
45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 2 78,8 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 2 166,0 χιλ.
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 418,7 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste